dr Karol Sujka
stomatolog

W 2005 roku ukończyłem studia na Wydziale Stomatologicznym Akademii Medycznej w Gdańsku. W 2011 roku uzyskałem dyplom Master in Prosthodontics Uniwersytetu Medycznego w Sienie we Włoszech. Ukończyłem studia w prestiżowym centrum szkoleniowym Kois Education Center.

W 2014 ukończyłem Curriculum Implantologiczne na uniwersytecie J.W. Goethe we Frankfurcie.

Pracuję wyłącznie w prywatnej praktyce poświeconej stomatologii estetycznej oraz implantologii.