Konsultacja ortodontyczna

Jest to wizyta diagnostyczna, w trakcie której lekarz ustala jakie są potrzeby pacjenta, przeprowadza wywiad lekarski oraz badanie zewnątrz jak i wewnątrzustne. Dodatkowo może zalecić wykonanie pantomogramu oraz cefalometrii (boczne badanie czaszki). W trakcie konsultacji wykonywane są zdjęcia aparatem fotograficznym oraz wyciski pod modele gipsowe. Na podstawie tak zgromadzonej dokumentacji lekarz przygotowuje plan leczenia.

Leczenie ortodontyczne

Leczenie przebiega w dwóch fazach: fazie aktywnej, w której uzyskuje się prawidłowe ustawienie zębów oraz fazie retencyjnej, w której utrwalana jest nowa pozycja zębów.

W fazie aktywnej wymagane są wizyty kontrolne, które w zależności od rodzaju zastosowanego leczenia i aparatu występują, co 4-8 tygodni.

W trakcie wizyt aparat jest aktywowany poprzez wymianę elementów ruchomych. Ortodontyczny ruch zębów powoduje destabilizację włókien dziąsłowych, co oznacza, że po zdjęciu aparatu stałego zęby są pod wpływem naprężeń ze strony tkanek miękkich.

Faza retencyjna leczenia pozwala na przebudowę tkanek miękkich i ich dostosowanie się do nowej pozycji zębów. W fazie tej mają zastosowanie zarówno aparaty ruchome jak i na stałe przyklejone od strony językowej retainery. Zazwyczaj po założeniu aparatu pacjent odczuwa lekki dyskomfort, następnie po kilku godzinach mogą pojawić się dolegliwości bólowe, wrażliwość na ucisk, umiarkowane zwiększenie ruchomości zębów. Występuje duża zmienność odczuwania bólu w odpowiedzi na leczenie ortodontyczne. Na ogół ból trwa 2-4 dni, a następnie zanika, do czasu następnej aktywacji aparatu. Zazwyczaj dyskomfort jest największy przy pierwszej aktywacji aparatu. Pomagają typowe środki przeciwbólowe np. ibuprofen.

Konsultacja ortodontyczna
Czas trwania: 30 minut
Ilość wizyt: 1 wizyta
Koszt całkowity: 100 zł
Umów wizytę

zadzwoń lub napisz do nas